[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Bravo.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
De gevolgen van vergrijzing(veel ouderen)-ontgroening(minder jongeren)  en  verkleuring (meer allochtonen) zijn o.a. dat de kans om vroeger te stoppen met werken steeds kleiner wordt of je moet er heel veel geld tijd  voor reserveren.
De maatschappij zal reageren met een aantal maatregelen om het langer doorwerken te bevorderen.
De leefstijl van de huidige burger geeft een relatief grotere kans op latere problemen.
Volgens het Bravo principe (Bewegen-Roken-Alcoholgebruik-Voeding en Ontspanning) zal gezocht worden naar oplossingen.
Mijns inziens zal vooral de O van ontspanning de komende jaren de aandacht gaan krijgen.
Als je dat allemaal niet af wilt gaan wachten kun je al vast gaan lanterfanten.
Je krijgt daardoor in het heden een beter gevoel en kunt later lekker wat langer doorgaan omdat je dan nog goed vitaal bent en voorkomt dat je langdurig uitvalt door stressoren(b.v. Burnout)