[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

 
 
Midwinter Tropentrip 2014.
 
Kom op zaterdag 27 december of zondag 28 december 2014 in  Beetsterzwaag vanaf 14.00 uur tijdens de Midwinter Tropentrip genieten van de warmte en pracht in de Tropische Kas. Ook dit jaar is het weer mogelijk om het historische kassencomplex in de winter even te bezoeken. Veel mensen kennen de kassen en tuinen vooral als een heerlijk lustoord in de zomer. Maar nu is het gehele terrein leeg en kaal; alle kuipplanten staan kleumend te overwinteren in de Oranjerie en de borders zijn verdord. Maar binnen in de kassen is het behaaglijk en staan de planten hun vruchten te dragen, dan wel volop te bloeien en te groeien. Wilt u hiervan meegenieten, geef u dan op via tropischekas@planet.nl of via   0512-381627. Verder is de Tropische Kas tijdens de wintermaanden tot Koningsdag 2014 gesloten. Zie ook: www.tropischekas.nl .
 
Programma
Ervaren woudlopers begeleiden de Midwinter Tropentrip  die ruim een uur duurt. De trip start in de Notariskoepel (in de tuin van het Lycklamahűs, Hoofdstraat 82) met een PowerPoint-presentatie over de historie van het kassencomplex. Daarna bezoekt u zowel de planten in de Tropisch Kas als in de Oranjerie. En na afloop kunt u nog genieten van een tropisch hapje en drankje in het oude tuinmanskeukentje.
 
Reserveren
Aan deze rondleiding kunnen per keer maximaal 10 mensen meedoen. Reserveren is daarom noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hun voorkeursdatum opgeven via tropischekas@planet.nl of via   0512 381627. Deelnemers krijgen vervolgens een bevestigingsbericht per e-mail of per telefoon. De kosten zijn € 8 pp,-- inclusief consumpties; leden betalen € 3.
 
 
 
Midwinter tropentrip 2013.
 
Geniet na de kerst van de warmte en pracht van de Tropen in Beetsterzwaag. Op de middagen van vrijdag 27 december en zaterdag 28 december 2013 organiseert de Tropische Kas vanaf 14.00 uur de midwinter tropentrips. In de vier voorgaande winters bezochten vele mensen deze speciale gebeurtenis. Dit jaar is het opnieuw mogelijk om het historisch kassencomplex in de winter te bezoeken. In de tuinen rond de kassen is het in de zomer een lustoord. Nu is het terrein leeg en kaal, alle kuipplanten staan kleumend te overwinteren in de Oranjerie en de borders zijn verdord. Maar binnen in de Tropische Kas is het lekker warm en staan de planten met plezier te bloeien en te groeien dan wel vrucht te dragen. Wilt u meegenieten, geef u op via tropischekas@planet.nl of bel 0512-381627. Buiten deze midwinter tropentrips is de Tropische Kas tot Koningsdag 2013 gesloten.
 
Programma
Ervaren woudlopers begeleiden de midwinter tropentrip  die ruim een uur duurt. U bezoekt zowel de planten in de tropisch kas als in de oranjerie. De trip start in de Notariskoepel met een PowerPointPresentatie over de historie van het kassencomplex. Het wordt afgesloten een tropische hapje en drankje in het oude tuinmanskeukentje.
 
Reserveren
Aan de midwinter tropentrip kunnen per keer maximaal 10 mensen meedoen. Reserveren is daarom noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hun tijdstip van voorkeur mailen naar tropischekas@planet.nl of bellen naar   0512 381627. Deelnemers krijgen vervolgens bericht wanneer zij op hun midwinter tropentrip verwacht worden. Informatie is ook te vinden op www.tropischekas.nl. De kosten zijn € 8,-- inclusief consumpties, leden betalen € 3,--.
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________
 
Midwinter tropentrip 2011.
 
De Tropische Kas in Beetsterzwaag organiseert op woensdag 28 december 2011 de midwinter tropentrip. Na het succes hiermee in de twee voorgaande winters is het nu opnieuw mogelijk om het historisch kassencomplex in de winter te bezoeken. De natuur in ons land is in winterrust, maar in de tropen groeit en bloeit alles door. En dat gebeurt ook in de Tropische Kas. Buiten is het terrein leeg en kaal, alle kuipplanten staan te kleumend te overwinteren in de oranjerie en de borders zijn verdord. Binnen is het lekker warm en staan planten te bloeien en te groeien dan wel vrucht te dragen. Liefhebbers krijgen nu de gelegenheid te genieten van deze Tropische verrassingen tijdens de Hollandse kou.
 
Programma
De midwinter tropentrip  duurt ruim een uur en wordt begeleid door ervaren woudlopers. De trip start in de Notariskoepel met een PowerPointPresentatie over de historie van het kassencomplex. Hierbij wordt een tropisch hapje en drankje gepresenteerd. De Notariskoepel staat achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag en biedt ruimte voor 10 deelnemers. Reserveren is daarom noodzakelijk. Na de presentatie volgt een wandeling door het Lycklamapark naar het historische kassencomplex. Daar worden de oranjerie en de tropische kas bezocht.
 
Reserveren
Belangstellenden kunnen hun tijdstip van voorkeur  mailen naar tropischekas@planet.nl of bellen naar   0512 381627. Deelnemers krijgen vervolgens bericht wanneer zij op hun midwinter tropentrip verwacht worden. Informatie is ook te vinden op www.tropischekas.nl.
De kosten zijn € 8,-- inclusief consumpties, leden betalen € 3,--.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midwinter tropentrip  2010
 
De Tropische kas in Beetsterzwaag organiseert op 28 en 29 december 2010 de midwinter tropentrip. Na het succes hiermee in de vorige winter is het nu opnieuw mogelijk om het historisch kassencomplex in de winter te bezoeken. De natuur in ons land is in winterrust, maar in de tropen groeit en bloeit alles door. En dat gebeurt ook in de Tropische kas. Buiten is het terrein leeg en kaal, alle kuipplanten staan te overwinteren in de oranjerie en de borders zijn verdord. Binnen staan planten te bloeien en te groeien dan wel vrucht te dragen. Liefhebbers krijgen nu de gelegenheid te genieten van deze Tropische verrassingen tijdens de Hollandse kou.
 
Programma
De midwinter tropentrip  duurt ruim een uur en wordt begeleid door ervaren woudlopers. De trip start in de Notariskoepel met een PowerPointPresentatie over de historie van het kassencomplex. Hierbij wordt een tropisch hapje en drankje gepresenteerd. De Notariskoepel staat achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag en biedt ruimte voor 10 deelnemers. Reserveren is daarom zeer aanbevolen. Na de presentatie volgt een wandeling door het Lycklamapark naar het historische kassencomplex. Daar worden de oranjerie en de tropische kas bezocht.
 
Reserveren
Belangstellenden kunnen hun voorkeur voor dag en dagdeel voor deelname mailen naar tropischekas@planet.nl of bellen naar 0512 381627 of 0614613364. Deelnemers krijgen vervolgens bericht wanneer zij op hun midwinter tropentrip verwacht worden. Het deelnamerooster en andere informatie is ook te vinden op www.tropischekas.nl.
De kosten zijn € 8,-- inclusief consumpties, leden betalen € 3,--.
 
 
__________________________!
 
 
 
 
 
 
__________________________!