[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Eysingahuis.
 
Dit pand ontleent zijn naam aan Beppe Eysi dochter van Rijnhard van Lynden.
 
Eind 17e eeuw bewoond door grootgrondbeziter Ayso van Hemminga getrouwd met een Van Boelens.
In de 18e eeuw woonde zijn kleinzoon Ayso van Boelens hier en later woonde Beppe Eysinga hier tot haar dood in 1850.
 
Verbouwd in 1870.
 
 
 
_________________________!