[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Home-page

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Nieuwe pagina

Oude
wandelkaart weetjes.
 
wandelkaart 1899
 
Oude wandelkaart in 1899 uitgegeven door A.R.Bijlsma ( tweede druk rond 1907).
 
Index
1-Festina Lente.
2-De Vossenclub.
3-Koeien ets.
4-Verklaring wandelkaart
5-Jaarringen tellen.
 
 
Festina Lente
1-Festina Lente.
Reinhard baron van Lynden liet een perceel grond in 'de Lyndenbosk' omspitten ( voor 40 cent per dag per persoon). Naar de mening van Reinhard  ging het te langzaam, zodat hij opmerkte : "Festina Lente! "(haast u langzaam). Bij oudere inwoners van Beetsterzwaag staat dit perceel nog bekend onder de naam 'de Feste Linde'
Op de oude wandelkaart staat de naam 'Festina Lente'
 
Bron: Lyndensteyn (jan H.C.Baselmans)
 
 
2-De Vossenclub
Een schilderij  van 60 x 80 cm ooit door mij geschilderd, het ging me meer om de lucht maar wat is er meer op te zien; een stel oud Sweachsters, allen leden van de vossenclub hier in Beetsterzwaag.
De voorste is Hendrik Postma ooit smid van de afgebroken smederij in de hoofdstraat bij Dieuwke, dan de Heer van Harinxsmastate  ‘d Assembourg, dan mijn vader Iebele van der Heide die de vos in zijn ene hand houdt de andere hand was helaas tijdens een illegaal jachtpartijtje in 1925 doorschoten. De laatste man is oene Dam de jachtopziener, die woonde destijds in het huis aan de Koefenne wat tegenwoordig de ‘Jachthutte heet.
Ook staat ons "Bijke" er nog op die als speurder diende, en die tevens een heel verwoed muddejager was.
R van der Heide  Beetsterzwaag
 
Ets uit 1886
 
 
Kerkje Olterterp
3-Koeien ets.
Op de ets uit 1886 staat vermeld.
Eglise d'Olterterp ( voy. p. 154 )- Dessin de Th.Weber, d'apres le journal hollandais.
 
De ets is gemaakt vanaf de efterwei (zie plattegrond) met zicht op de dorpskerk van Olterterp, deze dateert uit 1415 en is gebouwd van kloostermoppen. Bijzonder zijn de trapgevels. Het is de enige kerk in Friesland met trapgevels. Aanvankelijk was de kerk torenloos, maar in 1744 is tegen de westelijke gevel een spitse toren gebouwd, die blijkens de gevelsteen is geschonken door het echtpaar Van Boelens - Lycklama à Nijeholt. In de kerk bevinden zich vijf rouwborden van deze families en een aantal fraaie grafzerken.
 
wandelkaart 1899
4-Verklaring wandelkaart.
Verklaring der kleuren en teekens op de wandelkaart van 1899.
De ingeschreven afstanden zijn "minuten gaans" en gerekend vanaf de kerk te Beetsterzwaag tot de kerk of kom der genoemde Dorpen
 
 
 
 
5-Jaarringen tellen.
In 2019 is deze eikenboom omgezaagd( ziek).De stam heeft een doorsnede van 90 cm.Hij stond in het Lyndenbosch.
Mocht je willen achterhalen hoe oud hij was dan kun je proberen het aantal jaarringen te tellen. hier een grotere foto. Wie weet  wanneer deze eiken geplant zijn?